Vormingen

 • Alarmsignalen bij depressie bij ouderen

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 27 september 2022

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Hoe hierop reageren, hoe herkennen. Multidisciplinaire aanpak.

  Depressie en depressieve gevoelens komen bij ouderen veel voor.  Toch blijft dit moeilijk bespreekbaar, zowel voor de persoon die zelf met depressie of depressieve gevoelens kampt, als voor zijn omgeving.

  De diagnose van een depressie bij ouderen is bovendien niet altijd gemakkelijk te stellen, omdat de symptomen soms onduidelijk zijn of omdat klachten toegeschreven worden aan “ouder worden”. Daardoor is depressie bij ouderen ook een miskend probleem.

  Deze vorming biedt een duidelijke kijk op wat een depressie op oudere leeftijd is. Wat zijn de risicofactoren voor een depressie op oudere leeftijd, hoe kan je een depressie herkennen bij ouderen, het belang van een correcte diagnose en goede voorlichting zowel voor de oudere zelf als zijn omgeving en voornamelijk welke zijn er belangrijke aandachtspunten en adviezen in de begeleiding van de depressieve oudere.  Op het einde van de vorming wordt ook kort het thema suïcide op oudere leeftijd besproken.

  Meer informatie >
 • Fixatiearm of fixatieloos beleid. Geen gemakkelijk evenwicht

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 18 oktober 2022

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  In de zorg voor mensen met dementie wordt je heel dikwijls geconfronteerd met gedragingen waarbij soms te snel gefixeerd wordt. In deze vormingsdag staan we stil bij wat fixatie is? Wat is het juridisch en ethisch kader rond fixatie.  Hoe kunnen we fixatie verminderen? Welke stappen kunnen we dan zetten? Wie moeten we hierin betrekken? Hoe kunnen we het denken en handelen van zorgverleners veranderen? Hoe kunnen we het evenwicht tussen autonomie en geborgenheid vinden? Wat als het dan toch moet, welke middelen kunnen we dan gebruiken?

  Heel wat vragen om tijdens deze vormingsdag bij stil te staan. We proberen om jullie handvatten mee te geven om hier stappen in te zetten, zodat je de kwaliteit van leven van mensen kan borgen.

  Meer informatie >
 • Aromatherapie bij ouderen, theorie en praktijk

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 08 november 2022

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Aromatherapie bevordert lichamelijke en emotionele gezondheid. Bij het ouder worden, ook bij ziekte kan aromatherapie toegepast worden om de oudere rust en ontspanning te brengen. De heerlijk geurende oliën werken in op de zintuigen: geuren kunnen de eetlust stimuleren, massages met passende oliën lenigen de behoefte aan aanraking van de oudere ...

  Deze vorming bestaat uit 2 delen:

  1. Theorie: in het eerste deel van de vorming krijgen we een theoretische uitleg over wat aromatherapie kan betekenen bij de verzorging van ouderen.

  • Inleiding tot aromatherapie.
  • Diverse toepassingen bij ouderenzorg: emotionele gezondheid, lichamelijke gezondheid, ontsmetten van lokalen, geurbehandeling, wondverzorging, massage, baden, ...
  • Bespreken van de meest gebruikte oliën.
  • Implementatie van aromatherapie in het handboek.
  • Formulering en veiligheid.

  2. Praktijk: in het tweede deel steken we zelf de handen uit de mouwen en maken we zelf enkele massageoliën.

  Meer informatie >
 • Oefenprogramma voor ouderen gebaseerd op kracht- en evenwichtstraining 4TD

  Inschrijven kan tot en met donderdag 17 november 2022

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Het activeren, en meer in het bijzonder, het reactiveren van zorgbehoevende kwetsbare ouderen is geen eenvoudige opdracht. Voor deze populatie is bewegen een groot probleem. Oefenen met 4TD maakt mensen sterker waardoor transfers beter en zelfstandiger kunnen lukken. In combinatie met zorg ondersteunende  beweegadviezen kan 4TD de ontbrekende doch succesvolle stap zijn naar een betere kwaliteit van leven (QOL) van de oudere.

  De 4TD (Tijd, Tikken, Tegenhouden, Trekken en Duwen) is een hands-on oefenconcept dat bestemd is om coöperatieve ouderen de kans te bieden om een betere posturale controle (PC) op te bouwen en stabiliteit te trainen. De 4TD wil mensen gelukkig maken door hen bewust te laten worden van de mogelijkheden van hun lichaam via ervaring en cognitieve training. Hiervoor kan men best de mogelijkheden van de oudere exploreren en eruit halen wat er nog inzit. Het hoogste doel van dit concept is dan ook het activiteiten- en participatieniveau opkrikken.

  Meer informatie >
 • Relaxatietechnieken voor bewoners van WZC

  Inschrijven kan tot en met donderdag 26 januari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Ouder worden gaat heel dikwijls gepaard met angsten en onzekerheden omwille van de verminderde gezondheid en de veranderende leefwereld van de oudere. Het toepassen van relaxatieoefeningen kan hier leiden tot minder spanning en angst en kan bijdragen tot verbeterde concentratie en innerlijke ordening van de gedachten, kortom een algemeen verbeterd welzijn.

  Dit geldt evenzeer bij personen met dementie, want door hun verlieservaringen en daarbij horende angstgevoelens bevinden zij zich in een bijna constante staat van stress. Naarmate de dementie vordert, wordt het belang van tactiele relaxatietechnieken (zintuiglijke relaxatie, haptonomie) dan ook steeds groter.
  Relaxatie bij personen met dementie helpt hen een positievere lichaamsbeleving en verhoogde innerlijke rust te bezorgen.

  Deze vorming bestaat uit 2 delen:

  • Deel 1: theoretische toelichting relaxatietechnieken.
  • Deel 2: praktijk toepassen van enkele relaxatietechnieken, uitwisseling, vraagstelling.
  Meer informatie >