Vormingen

 • Huis van mentaal vermogen

  Inschrijven kan tot en met donderdag 21 september 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  In deze vorming worden de deelnemers inzichten bijgebracht omtrent diverse arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen.

  Het concept omvat een huis met verschillende kamers, waarbij in elke kamer een thema wordt gekoppeld aan een activiteit. Deze staat telkens in het teken van ervaren wat de mentale aandoening met zich meebrengt.

  Deelnemers worden zich zo op een ludieke manier bewust van de mogelijkheden van mentale veerkracht en krijgen inzicht in verschillende stressgerelateerde aandoeningen. Ze ervaren aan den lijve wat stress met je doet, wat de impact is van overspanning, maar ook hoe je binnen een team elkaar energie kunnen geven.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Het Rijk der spelen

  Inschrijven kan tot en met donderdag 12 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Hoe kan je educatief ondersteunen (cf. MeMoQ) zonder ‘schooltje te spelen’? Hoe maak je de ambitie uit het decreet BOA waar om een kindgerichte, uitdagende en speelse omgeving te bieden? Deze vorming helpt (een team) begeleiders en verantwoordelijken héél concreet om een speelvisie en rijke speelpraktijk te ontwerpen, aan de hand van 10 verschillende invalshoeken.

  We dagen elke deelnemer uit om het perspectief van het spelende kind in te nemen en op die manier écht kindgericht te denken. We definiëren begrippen als procesgericht werken, creativiteit, verrijking, speelimpulsen en activiteiten. We inspireren maar speuren ook naar de reeds aanwezige sterktes, talenten en overtuigingen om duurzaam te innoveren. Om kinderen alle speelkansen te bieden die het verdient. Want hoe gevarieerder en intenser een kind kan spelen, hoe breder het ontwikkelt. 

   

  Aanpak

  Via krachtige illustraties verkennen we 4 pijlers die inspelen om maatschappelijke en pedagogische tendensen rond spelen: kindgericht, verrijkend, creativiteitsstimulerend en procesgericht. De 10 invalshoeken worden via korte, krachtige en actieve werkvormen doorlopen, waarna we inspirerende, herkenbare speelverhalen – verteld uit kindperspectief – lanceren. In kleine deelgroepjes gaan deelnemers de invalshoeken selecteren waar ze het meest goesting voor voelen om hun tanden in te zetten. Ze gebruiken de speelverhalen, een selectie van pedagogische kaders én krachtige reflectievragen om dit toe te passen op de eigen speelpraktijk. Tot slot worden de concrete ideeën gedeeld en speuren we samen naar gedragen pedagogische termen om in de speelvisie op te nemen

  Open aanbod Meer informatie >
 • Levensreddend handelen + specifieke casussen ziekteleer bij baby's en kinderen

  Inschrijven kan tot en met woensdag 22 november 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  In deze fysieke opleiding (erkend door Kind en Gezin) komen deze thema’s aan bod:

  • De vier stappen van eerste hulp
  • Verstikking bij kinderen en baby's
  • Stabiele zijligging bij kinderen
  • Reanimatie bij kinderen en baby's

  Zodat de deelnemers na deze vorming kunnen 

  • Handelen volgens de vier stappen van eerste hulp
  • Hulp bieden aan een kind en baby die stikken
  • Hulp bieden aan een kind en baby die zich verslikken
  • Stabiele zijligging toepassen
  • Reanimatie uitvoeren bij baby en kind

  Hiernaast wordt ook ruim aandacht besteed aan het herkennen van specifieke casussen ziekteleer (suikerziekte, flauwte, epilepsie, ...).

  Open aanbod Meer informatie >