Vormingen

 • Legionella! Wat nu?

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Praktische vorming:

  • Waarbij de uitvoering van het beheersplan, logboek en BBT + procedure bij besmetting volop aan bod komen, m.a.w. hoe werk je zo efficiënt mogelijk.
  • Sensibiliseringsactie ter voorkoming van besmetting door legionella.
  Meer informatie >
 • Zorg ethisch leiderschap

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Hoe breng je de zorgethiek in de dagelijkse praktijk binnen je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat zorgethiek niet tot mooie woorden beperkt blijft, maar dat er effectieve stappen vooruit worden gezet om samen aan deugddoende zorg te werken? Onderzoekers van Stimulans (UCLL) en sTimul (VIVES) bogen zich over deze vragen, samen met leidinggevenden uit tien woonzorgcentra. In opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid vormden ze een learning community waarbij er met en van elkaar werd geleerd. Al experimenterend werd concreet gemaakt hoe deugddoende zorg binnen een woonzorgcentrum kan worden gecultiveerd. Uit dit traject is een roadmap ontstaan die woonzorgcentra inspireert om een dynamiserend zorgethisch beleid te ontwikkelen waarin ruimte wordt gemaakt voor relaties.

  Meer informatie >
 • Medicatiegebruik bij dementie

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Na een inleiding over de pathofysilologie van dementie wordt een overzicht gegeven van de medicatie die momenteel op de markt is tegen deze aandoening.
  Voor- en nadelen worden besproken.
  Ook overlopen we de medicatie die gebruikt wordt bij gedragsstoornissen die veroorzaakt worden door dementie.

  Meer informatie >
 • Dementievriendelijke woonomgeving: Een gebouw komt tot leven!

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Wonen en leven stopt niet na de zorg- of georganiseerde groepsactiviteit. Wonen en leven is voortdurend. En het duurt. Kwetsbare mensen, en in het bijzonder mensen met dementie, zijn voor de invulling van dit wonen en leven sterk afhankelijk geworden van de kwaliteit van hun woonomgeving.

  Dus rijst de vraag hoe je die woonomgeving zo vorm kunt geven dat het bijdraagt aan kwaliteit en leven: dat het bewoners in staat stelt om een betekenisvolle invulling aan hun dag te geven, dat zij er zich verbonden kunnen voelen en kunnen ervaren dat 'het zou kunnen kloppen dat ik hier woon, zoals men mij zegt'?

  We kijken daarvoor naar de architectuur van het gebouw, naar kleuren en licht, naar tuin en buitenlucht, naar meubels en decoratie, naar leesbaarheid, authenticiteit en het bannen van wat onecht of zonder betekenis is. De meest cruciale vraag is echter deze: Hoe kan je met bewoners op weg gaan en samen een gebouw tot leven laten komen?

  Meer informatie >
 • Samenwerken met verschillende generaties

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Van generatieconflict naar generatiemix? Door steeds langer aan het werk te zijn, komen we vaker in aanraking met collega's waar een leeftijdsverschil tot zelfs 40 jaar is. Dit verloopt niet altijd even efficiënt en kan soms voor wat onrust of onevenwicht in een team zorgen.

  Meer informatie >
 • Inspiratie-avond Caritas West-Vlaanderen 2021

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  'Ethiek in tijden van COVID'

  In een goed werkende democratie vang je een crisis op vooraleer ze plaatsvindt door je in normale tijden democratisch af te vragen wat er nodig is om in noodgevallen de zorg voor iedereen te garanderen. Over die aangehouden gerichtheid op het goede gaat het. Hoe meer we ethische reflecties een structurele plaats geven in normale tijden, hoe minder we ernaar moeten roepen in tijden van crisis.

  De uitbraak van het COVID-19 virus stelde op heel korte termijn een aantal ethische vraagstukken op scherp. Vraagstukken waarvan we dachten ze nooit (meer) gesteld zouden moeten worden.

  Ignaas Devisch blikt terug en vooruit.

  Meer informatie >