Vormingen

 • Evacuatie van een verzorgingsinstelling

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Wobra vzw, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem

  De opleiding richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten of bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is bij brand- of rookontwikkeling.

   
  Open aanbod Meer informatie >
 • Samenwerken met verschillende generaties

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  Tools aanreiken hoe je het generatiethema op de werkvloer bespreekbaar maakt. Een overzicht aanbieden hoe je de vooroordelen van de verschillende generaties doorbreekt.
  Op zoek gaan naar een ideaal evenwicht om de verschillende generaties respectvol te laten samenwerken.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Verbindend feedback geven en ontvangen

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  Feedback kunnen geven en ontvangen op het juiste moment en op een stimulerende en verbindende manier. Ondanks de vele gunstige effecten, vinden veel mensen het moeilijk om open en eerlijk te communiceren en feedback te geven. Doe je dit op de verkeerde manier, dan kan je boodschap echter opgevat worden als kritiek.

  Tijdens deze training bespreken en oefenen we de verschillende soorten feedback.

  Tot slot staan we stil bij hoe we omgaan met emoties tijdens het geven en ontvangen van feedback.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Werken aan een goede sfeer

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  Een goede sfeer in je team hebben, de vinger aan de pols houden en bijsturen wanneer nodig.
  Als leidinggevende ben je niet alleen verantwoordelijk voor het bereiken van een optimaal resultaat maar ook voor de sfeer in je team.
  Goed samenwerken met collega's op de afdeling maakt het werk een stuk plezieriger. Een prettig werkklimaat stimuleert de veerkracht en de motivatie.
  In de praktijk blijkt dat werkstress, hoge werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer dagelijks op de loer liggen.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Assertief leiding geven

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  Deze training is ideaal voor wie een team met zelfvertrouwen wil (bege)leiden.
  Je leert hoe je visie en standpunten kan verdedigen zowel bij het management als de medewerkers.
  Maar ook hoe je 'nee' kan zeggen zonder weerstand en conflicten en nog zoveel meer.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Insights Discovery

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  Insights Discovery is een inspirerend instrument, gebaseerd op het werk van de Zwitserse psycholoog Carl Jung. Het is een krachtige methode om via een toegankelijk kleurenmodel zelfinzicht, effectieve communicatie en teamontwikkeling te bevorderen. Door jezelf en anderen beter te begrijpen, slaag je erin om beter met elkaar af te stemmen en verbinding te maken en kan men communicatiestijlen en stress situaties beter kaderen.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Familiewerking, ga ervoor

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  Door middel van een familieraad tracht je inspraak te geven aan bewoners via hun familie.
  Maar, je kan veel meer.
  Bij een familiebijeenkomst kan je informatie geven, hetzij over een algemeen inhoudelijk onderwerp, hetzij anticiperend op een verandering in de organisatie.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Gedeelde zorg is betere zorg

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  Goede zorg vraagt in alle fases om een goede communicatie met familie. Tegelijkertijd is een algemene trend dat zowel bewoners als familieleden mondiger en veeleisender worden.
  Familieleden uiten soms kritiek, ergernissen en irritaties naar zorgverleners toe.
  Als medewerker is het van belang om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor de bewoner te garanderen. Daar hoort een goede verstandhouding en samenwerking met de familie bij.
  Het is niet altijd even evident om begrip te tonen voor de eisen die familieleden stellen en daardoor reageren medewerkers ook niet altijd op een gepaste wijze.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Cultuursensitieve zorg

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  Onze maatschappij evolueert steeds meer naar een multiculturele samenleving. Naast de rijkdom die deze verscheidenheid met zich mee brengt, staan er ook een aantal uitdagingen tegenover. Ook in de zorgsector rijst de vraag hoe we met deze diversiteit en veranderde realiteit omgaan. Er is een toename aan mensen met een migratieachtergrond die een beroep doen op zorg.

  De opleiding heeft tot doel verschillende thema's aan te stippen waarmee zorg- en verpleegkundigen in aanraking komen in de praktijk, alsook om tips en hulpmiddelen aan te rijken die nuttig zijn bij interculturele contacten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Passiebad Leidinggevenden - Inhouse

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 01 januari 2050

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Passie staat in de organisatiepsychologie beschreven als het enthousiasme, de drive en zelfs de vurige ambitie die voortvloeit uit het energiek en onverminderd nastreven van een belangrijk, uitdagend, en inspirerend werkgerelateerd doel. Onderzoek laat zien dat de ervaring van passie belangrijke gevolgen kan hebben voor individuele medewerkers en voor organisaties als geheel. (Smilor, 1997).

  Hoe geef je met passie leiding aan je team? Hoe zorg je ervoor dat je op een krachtige en comfortabele manier het beste haalt uit jezelf en je team? Aan welke items kan je sleutelen om passie bespreekbaar te maken?

  Doelen en aanpak

  In deze opleiding versterk je jezelf en je rol als leidinggevende. Je onderzoekt wat passie voor jou betekent en hoe je sleutelt aan de passie van je medewerkers. Tijdens de opleiding leer je diverse methodieken hanteren om zowel individueel als in team met medewerkers in gesprek te gaan over hun passie.

  in deze opleiding leer je:

  • zicht krijgen op zes elementen die een rol spelen bij passievol werken;
  • reflecteren over je eigen waarden, drive, energie en verbondenheid en dit uitwisselen met je collega’s;
  • diverse methodieken hanteren om te werken aan passie met je medewerkers;
  • op een frisse manier passie zichtbaar en bespreekbaar maken in je team.

  De opleiding is opgebouwd uit workshops waarin de gesprekstools centraal staan. Elke methodiek is een toegankelijke vertaling van een theoretisch kader waarmee je met je medewerkers in de zorgvoorziening gesprek kan gaan. Tijdens de workshops verken je actief de kaders achter de tool en ontdek je de kracht van de methodiek op zich. Op die manier krijg je in de vingers hoe de methodieken je kunnen helpen om passie op de werkvloer te installeren en bespreekbaar te maken. Dat komt jezelf, de medewerkers en de organisatie ten goede.

  Erkend voor functiecomplement vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid!

   

   

  Open aanbod Meer informatie >
 • Passiebad op meta niveau

  Inschrijven kan tot en met zondag 01 september 2024

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  “er zijn minstens al enkel leidinggevenden mee in het verhaal na de klassikale opleiding, maar we willen nu nadenken over hoe we het organisatie breed kunnen implementeren, voeden en blijvend ondersteunen”

  Open aanbod Meer informatie >