Vormingen

 • Snel en eenvoudig ontwerpen met Canva

  Inschrijven kan tot en met donderdag 23 september 2021

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Ben je niet onderlegd in de klassieke professionele ontwerpsoftware zoals Indesign of Illustrator? Wil je toch graag zelf professioneel beeldmateriaal kunnen aanleveren voor de nieuwsbrief, flyer, poster en social media van jouw lokaal bestuur of zorginstelling? Of wil je zelf een uitnodiging of flyer ontwerpen? Dan behoor je tot de doelgroep!

  Open aanbod Meer informatie >
 • Beter gezien worden op Facebook

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 01 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Als Facebook een café is, dan is het ongetwijfeld een van de luidste die je kent. Je stem er nog laten horen is niet altijd evident. Daarom gaan we in deze workshop op zoek naar visuele en inhoudelijke manieren om op te vallen, zonder dat er advertentiebuget mee gemoeid gaat.

  Open aanbod Meer informatie >
 • (BE)leefbeurs

  Inschrijven kan tot en met donderdag 07 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Dé beurs met inspirerende tips voor heerlijke momenten

  Op deze beurs kunnen medewerkers kennis maken met diverse inspirerende en/of innovatieve animatieve tools. Prioritair hierbij zijn de gebruikerservaringen van de voorzieningen. De ondernemingen die deze tools aanbieden, zijn ook aanwezig op de beurs zodat informatie van beide zijden ter beschikking gesteld wordt.

  In de namiddag bestaat ook de mogelijkheid om één van de volgende workshops te volgen:

  • Wonen en Leven - door leden van de WG Wonen & Zorg
  • De rol van de buurtbetrekker - door Patrick Verhaest
  • De spiritwijzer - door Ilse Van Gorp en Ilse Dedyne
  • Doe-men(ie) boek "brengt generaties met elkaar in contact" - door bachelor studenten VIVES i.s.m. Caritas West-Vlaanderen vzw en WZC Sint-Camillus

  De volgende initiatieven zullen voorgesteld worden vanuit de voorzieningen:

  • ’t Ateljeetje (WZC De Pottelberg, Kortrijk)
  • Stoelyoga (Huize Sint-Jozef, Ieper)
  • Pick-nick mobiel (Maria Rustoord, Dadizele)
  • Radio Baziel (WZC Sint-Jozef, Sint-Michiels)
  • Levenswandeling (Caritas West-Vlaanderen)
  • Spiritwijzer (vicariaal team)
  • ‘Voor ik het vergeet’ (De Ruyschaert, Marke)

  De volgende standenhouders zullen aanwezig zijn op de beurs:

  • Kamelego - Audiokrant
  • Care Comfort BV - Ballendeken & Protac SensOn & CRDL
  • Silverfit BV - Silverfit 3D & Silverfit Mile
  • Soulcenter BV - Soulcenter
  • Active Cues - Tovertafel
  • Arjo Belgium NV - Muziekstoel (Wellness Nordic Relax Chair) 
  • Fittebedrijven NL - Moofie beweegstick (NIEUW) - Labyrintstation
  • Van Herck bvba - Verzwaringsdeken & verzwaard belevenisdeken
  • Tante Anne - Tante Anne
  • Onwijs BV - Belevenistafel
  • Virtuele Werel - VR-bril
  • Cartomundi - Levenswandeling
  • Auve.be - Zora Robotics / Zora & James
  • Vandenbroele - TOBIT-kaarten & De Roze Bril
  • Spelplus - Creatieve puzzel moestuin & Schilderen met water
  • Albatros - Happy Rehab, Meywalk, Treax Pads, Miniwalk, Innowalk
  • Memoride - Memoride

  De volgende standenhouders dienen nog definitief te bevestigen

  • Eelkeverschuur NL - Sensomotoriek en spellenspeelgoed
  • Creadomotics 
  • Dementiewinkel - Knuffeldieren & Tastkussen & Therapiepoppen/empathiepoppen
  • Eclips - Eclips TV
  Open aanbod Meer informatie >
 • Ethiek in de zorg - Impact van de Covid-crisis op de ethische en existentiële dimensie van zorgverlening

  Inschrijven kan tot en met maandag 18 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

  Impact van de Covid-crisis op de zorg / zorgverlener

  Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

  Tina Vandecasteele (PhD) voerde, samen met Linus Vanlaere en Ann Lammens (Vives/sTimul) een onderzoek uit naar de ervaringen van verpleegkundigen die in de frontlinie stonden tijdens de covid-pandemie.

  Dit onderzoek toont duidelijk aan hoe ingrijpend de crisis is voor de zorgverleners hun professionele zelfverstaan. Niet alleen is er nood aan 'moreel herstel', de onderzoeksresultaten laten ook zien hoe belangrijk de ethische, spirituele en existentiële dimensie van zorg is.
  Haar onderzoek stimuleert ons tot nadenken over hoe hulpverleners op dit vlak kunnen worden ondersteund - de crisis voorbij. Enkel op deze manier kan de ethische, existentiële en spirituele dimensie van de zorg verder zijn plaats krijgen in de zorg voor bewoners, patiënten en cliënten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Medicatiebeleid - risicobeheersing

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 02 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Een duurzaam medicatiebeleid is erop gericht om op het gebied van medicatiestrekking een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de bewoner en degene die de medicijnen toedient. Het uitgangspunt hierbij is fouten in medicatie te voorkomen en de bewoner optimaal te ondersteunen.

  We starten met een algemeen deel over het correct toedienen van medicatie. We overlopen alle soorten toedieningsvormen en benadrukken de belangrijkste aandachtspunten.
  Vervolgens bespreken we pletmedicatie in detail m.a.w. welke medicatie mag geplet worden, welke niet.

  We sluiten af met een concreet stuk dat van toepassing is op de situatie binnen de WZC, meer bepaald hoe kan er in de praktijk bepaalde logistieke processen geoptimaliseerd worden waardoor de medicatieveiligheid verbetert.

  Meer informatie >
 • Evacuatie van een verzorgingsinstelling

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 23 november 2021

  Datum

  Locatie

  Wobra vzw, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem

  De opleiding richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten of bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is bij brand- of rookontwikkeling.

  • Aanleren van de belangrijkste principes rond evacuatie en ontruimen.
  • Aanleren van de verschillende soorten evacuaties.
  • Aanleren van de taken van een evacuatieverantwoordelijke.
  • Aanleren van het gebruik van verschillende soorten evacuatietechnieken en -middelen:
   • Draagstoel
   • Deken
   • Schepbrancard
   • Rescuesheet
   • Evacchair
  • De taken van de interne interventieploeg inoefenen.
  • De gevaren goed leren inschatten en aanleren vanaf wanneer de evacuatie niet meer veilig is voor de eigen interventieploeg.
  • Het inoefenen van de interne noodprocedures.
  • Het correct leren verwittigen van de hulpdiensten.

  Deze opleiding heeft niet als doelstelling het gebruik van kleine blusmiddelen aan te leren.
  De mogelijkheid om kleine blusmiddelen te gebruiken is wel voorzien. We gebruiken daarvoor oefenblustoestellen.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Office à la Carte

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 18 januari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Bij een "Office à la Carte" training wordt een gepersonaliseerd opleidingsprogramma opgesteld, uitgaande van de individuele voorkennis en opleidingsobjectieven. Op basis van een aanvraag(keuze) formulier kunt u leerstof selecteren, zodat u een opleidingstraject zal doorlopen op basis van de eigen noden.
  Op dit aanvraagformulier staan per hoofdstuk het aantal nodige uren vermeld (gemiddeld). U schrijft zich in per sessie. Elke sessie, voor- of namiddag, komt ongeveer overeen met 3 uur lesmateriaal. U kunt dus zelf bij benadering inschatten hoeveel sessies u dient in te plannen.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Office à la Carte

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 18 januari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Bij een "Office à la Carte" training wordt een gepersonaliseerd opleidingsprogramma opgesteld, uitgaande van de individuele voorkennis en opleidingsobjectieven. Op basis van een aanvraag(keuze) formulier kunt u leerstof selecteren, zodat u een opleidingstraject zal doorlopen op basis van de eigen noden.
  Op dit aanvraagformulier staan per hoofdstuk het aantal nodige uren vermeld (gemiddeld). U schrijft zich in per sessie. Elke sessie, voor- of namiddag, komt ongeveer overeen met 3 uur lesmateriaal. U kunt dus zelf bij benadering inschatten hoeveel sessies u dient in te plannen.

  Open aanbod Meer informatie >