Vormingen

 • Valpreventiespel

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 31 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Het spel leert je op een originele en interactieve manier alles wat je als (toekomstige) zorgmedewerker moet weten over valpreventie.
  Aan de hand van kennisvragen, doevragen en juist/fout-vragen leer je in een korte tijdspanne wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met valpreventie.
  Speel nu en ontdek hoe dit wetenschappelijk onderbouwd spel heel praktijkgericht is.
  ​Misschien word jij wel de nieuwe valpreventie-expert van je team?

  Meer informatie >
 • Referent mondzorg

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 14 november 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Mondzorg ligt aan de basis van een gezond lichaam én een gezonde geest. Maar het risico op een slechte mondgezondheid wordt groter op latere leeftijd en vooral wanneer je behoort tot de groep van kwetsbare ouderen.

  De opleiding gaat uit van het "train de trainer" principe: je wordt als vakspecialist opgeleid om dan je kennis door te geven aan de collega's op het werkveld. Naast de vakinhoudelijke deskundigheid wordt ook aandacht besteed aan hoe je de kennis en vaardigheden professioneel kan overdragen.

  Meer informatie >