Vormingen

 • Pijn- en symptoomcontrole

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 05 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  We starten vanuit de basiskennis rond pijn- en symptoomcontrole en benadrukken het belang van observatie en registratie.
  De algemene principes en implicaties op het maag- en darmstelsel komen eveneens aan bod.
  Van daaruit bouwen we verder op de analgetische ladder, daarnaast staan we stil bij specifieke symptoombestrijding aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen.

  Meer informatie >
 • Swingend zitten

  Inschrijven kan tot en met donderdag 21 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Diverse studies en onderzoeken tonen aan dat beweging, op welke manier dan ook, zeer belangrijk blijft bij ouderen.
  Voor verzorgenden is het dan ook belangrijk om te weten welke bewegingen wel en niet kunnen uitgevoerd worden.
  Tijdens deze vorming wordt aangeleerd hoe, vanop een stoel, toch nog de nodige oefeningen kunnen als de benen niet zo goed meer willen.
  Zit- of stoeldansen is een bewegingsvorm voor personen met verminderde verplaatsingsmogelijkheden die zittend vanuit hun stoel of rolstoel dansbewegingen naar eigen vermogen uitvoeren.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Als het verdriet jou niet vergeet. Rouwen bij personen met dementie

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 08 februari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Personen met dementie rouwen ook!

  • Is dit zoals andere mensen of zijn er specifieke eigen accenten?
  • Hoe kunnen we er voor hen zijn op die momenten?

  We verkennen de mogelijkheden vanuit mijn expertise en ervaring als zorgpastor en rouw- en verliesconsulent én aan de hand van een concreet uitgewerkt hulpmiddel, het fotoboek 'Koesterbeelden'.

  • Hoe is dit hulpmiddel ontstaan?
  • Hoe is hierbij rekening gehouden met de huidige kijk op rouwen?
  • Hoe ga je er concreet mee aan de slag?
  • Welke resultaten zijn mogelijk?
  Meer informatie >
 • Beroepsgeheim en discretie voor verpleegkundigen

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 08 maart 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Als je werkt in de zorgsector, hoor je vaak ongewild heel wat persoonlijke informatie van zorgvragers. Discreet met deze gegevens omgaan en je houden aan het beroepsgeheim is evident.
  En toch lijkt het in de praktijk en in tijden van facebook en allerhande andere communicatiekanalen, vaak lastig.

  Na een kort theoretisch kader, gaan we vooral met concrete casussen aan de slag die bewust(er) maken van het belang van het beschermen van de privacy van zorgvragers.

  Meer informatie >