Vormingen

 • Euthanasie en psychisch lijden

  Inschrijven kan tot en met donderdag 22 april 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Vanuit ethisch en juridisch oogpunt bekeken.

  In de ouderenzorg heeft euthanasie bij psychisch lijden niet alleen betrekking op een psychiatrische aandoening zoals depressie, maar ook op voltooid leven of levensmoeheid, of op zogenaamde 'polypathologie'. Daarom verhelderen we eerst de verschillende situaties en de gehanteerde begrippen. Daarna stellen we enkele standpunten voor, zoals dit van LEIF (LevensEinde InformatieForum), de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Zorgnet-Icuro en het Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek. Ten slotte ontwikkelen we een relationeel-ethische visie op euthanasie bij psychisch lijden, gebaseerd op de visietekst van de Broeders van Liefde. Daarbij willen we tegelijk de beschermwaardigheid van het leven respecteren door levensperspectief te bieden, én de autonomie van de bewoner door het euthanasieverzoek te begeleiden. We verbinden beschermwaardigheid en autonomie door in de zorgrelatie een aantal specifieke zorgvuldigheidvereisten voor euthanasie bij psychisch lijden toe te passen.

  Naast dit ethisch luik belichten we eveneens het juridisch aspect op het vlak van zorg aan het levenseinde en de juridische mogelijkheden en beperkingen die hieromtrent zijn ingevoerd. Steeds vaker worden we immers in de dagelijkse zorg- en dienstverlening geconfronteerd met wat mag en niet mag zodat de zorgverstrekker goed geïnformeerd aan de slag kan gaan en in staat is om de wetgeving inzake euthanasie goed te begrijpen en toe te passen in de zorgpraktijk.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Ergonomiebeleid

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 27 april 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Het opzetten van een ergonomiebeleid is meer dan enkel een opleiding hef- en tiltechnieken en aankoop van aantal tilliften. Vanuit een beleidsmatig perspectief is het echter een stappenplan vertrekkend vanuit een visie. De vervolgstappen zijn een noodzaakbepaling, inzet van middelen, kennis meegeven, praktijkinvoering, om te eindigen bij een duurzaam borgingssysteem.
  Het uitstippelen van een ergonomiebeleid is een samenwerking tussen directie, preventieadviseur, leidinggevende en medewerker.
  Externe partners zoals arbeidsgeneeskundige diensten, fabrikanten hulpmiddelen, architecten hebben ook hun invloed op het ergonomiebeleid.

  Deze vorming biedt in een eerste gedeelte een inspiratie van ergonomiebeleid. In het tweede gedeelte wordt er in kleinere groepen gewerkt om zo stil te staan bij hedendaags en toekomstig beleid.

  Meer informatie >
 • Intervisie communicatie: Zo trek je talent aan én houd je het

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 30 april 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Voor deze intervisie vertrekken we vanuit vragen die leven in veel woonzorgcentra over interne en externe communicatie. De coronacrisis heeft het belang van goede communicatie nog maar eens in de verf gezet.

  In het voorjaar 2021 organiseren we 2 intervisies.

  Indien de reactie hierop goed is, willen we dit initiatief ook in het najaar verderzetten waarbij we telkens één actueel thema kiezen. Deelnemers aan de intervisie kunnen zelf suggesties formuleren voor volgende bijeenkomsten. Op die manier spelen we zo soepel mogelijk in op actuele ontwikkelingen.

  Filip Decruynaere geeft een inleiding bij het thema met tips en praktijkvoorbeelden. Daarna is er volop ruimte voor debat, ervaringsuitwisseling, het stellen van vragen …

  De thema’s zijn:

  • Zo trek je talent aan én houd je het (dinsdag 4 mei).
  • De centrale rol van leidinggevenden in de interne communicatie van woonzorgcentra (dinsdag 15 juni).
  Meer informatie >
 • Intervisie communicatie: De centrale rol van leidinggevenden in de interne communicatie van woonzorgcentra

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 08 juni 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Voor deze intervisie vertrekken we vanuit vragen die leven in veel woonzorgcentra over interne en externe communicatie. De coronacrisis heeft het belang van goede communicatie nog maar eens in de verf gezet.

  In het voorjaar 2021 organiseren we 2 intervisies.

  Indien de reactie hierop goed is, willen we dit initiatief ook in het najaar verderzetten waarbij we telkens één actueel thema kiezen. Deelnemers aan de intervisie kunnen zelf suggesties formuleren voor volgende bijeenkomsten. Op die manier spelen we zo soepel mogelijk in op actuele ontwikkelingen.

  Filip Decruynaere geeft een inleiding bij het thema met tips en praktijkvoorbeelden. Daarna is er volop ruimte voor debat, ervaringsuitwisseling, het stellen van vragen …

  De thema’s zijn:

  • Zo trek je talent aan én houd je het (dinsdag 4 mei).
  • De centrale rol van leidinggevenden in de interne communicatie van woonzorgcentra (dinsdag 15 juni).
  Meer informatie >