Vormingen

 • Hoe krijgen we het vuur er terug in?

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Het ergste lijkt voorbij. De vaccinaties zijn achter de rug. Het 'normale' leven is stilaan terug op gang.
  Toch is diezelfde energie van voor corona nog niet helemaal terug.
  De langdurige blootstelling aan stress heeft zijn impact gehad.
  We willen de draad terug oppikken, maar waar beginnen we? Er komt zoveel op ons af ...
  Hoe krijgen we de focus van het strikte takenpakket terug naar de essentie van de zaak? Gewoon 'goede zorg' is immers al lang niet meer voldoende.
  Hoe kunnen we het vuur bij de medewerkers terug aanwakkeren?
  Hoe herwinnen we het vertrouwen van familieleden? ...

  Open aanbod Meer informatie >
 • Agressiebeleid

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Ook het woonzorgdecreet erkent de noodzaak van een degelijk agressiebeleid.
  Om echter een gefundeerd referentiekader te kunnen neerzetten met betrekking tot agressie, is een goede definitie van agressie voor het beleid en voor de medewerkers een eerste belangrijke stap.

  In het eerste gedeelte van deze vorming licht de organisatie 'Preventief omgaan met agressie' het veiligheidsbeleid vooraf en tijdens een crisis toe en bekijkt Loïc Moureau, staflid Ethiek PZ OLV, het omgaan met agressie vanuit een ethisch perspectief.

  Na de pauze kunnen de deelnemers in 2 groepen afwisselend 2 workshops volgen waarbij preventie van en interventie bij agressie aan bod komen:

  • Toelichting van de ICOBA toolbox.
  • Praktijkgetuigenis omtrent het opstarten en uitbouwen van het agressiebeleid binnen een voorziening (door Sabrina Dhondt, verantwoordelijke bewonerszorg St.-Bernardus De Panne).
  Meer informatie >
 • Palliatieve zorg in beeld vanuit het nieuwe woonzorgdecreet

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Binnen de woonzorgcentra, worden we meer en meer geconfronteerd met vragen rond palliatieve zorg en levenseinde, dit onder andere door de wijzigende maatschappelijke en beleidsmatige context.
  Vanuit de overheid werd een referentiekader ontwikkeld omtrent vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde in een woonzorgcentrum. Dit wil handvaten aanreiken aan directies en leidinggevenden om een visie en missie te bepalen met betrekking tot hoogwaardige zorg en ondersteuning voor alle personen die er blijven, met als einddoel de autonomie en de levenskwaliteit van bewoners tot het einde te garanderen.

  Meer informatie >
 • Van morele stress naar morele veerkracht

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 12 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  In deze vorming licht Céline Baele toe - vanuit bedrijfspsychologisch perpectief - welk organisatieklimaat stimulerend werkt voor morele veerkracht en hoe een organisatie haar medewerkers kan ondersteunen in het hanteren van morele stress.
  We willen directies en leidinggevenden concrete handvaten aanreiken hoe de omslag van morele stress naar morele veerkracht te maken en hoe medewerkers te ondersteunen tijdens dit proces, zowel vanuit organisatie- als leidinggevend perspectief.
  In deze sessie wordt ruimte gemaakt voor interactie met de deelnemers en voorbeelden van best practices.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Professioneel omgaan met diversiteit

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 19 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Onze samenleving is zeer divers, dit is een feit. Professioneel omgaan met deze diversiteit is een hele uitdaging. We hebben te maken met personeel, cliënten, zorgvragers met andere thuistalen, waarden, normen, religies, ... Zorgvuldige en respectvolle communicatie is essentieel want kwaliteit van zorg en welbevinden hangen samen met een kwaliteitsvolle interactie.

  In deze situaties wordt beroep gedaan op cultuur sensitieve professionals, met competenties die vaak aanwezig zijn maar vaak niet bewust of ontwikkeld zijn.

  In deze workshop geven we inzichten, handvatten, tools en hulpmiddelen mee om de interculturele competenties te versterken.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Leiding geven met zorg voor welzijn

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 09 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  In een organisatie worden we wel eens geconfronteerd met fysiek, psychisch of sociale kwetsbaarheid van onze medewerkers, bv. in de naweeën van COVID-19.
  Het is niet eenvoudig om hiermee om te gaan op de werkvloer. Hoever gaan we mee in begrip voor de situatie? Bestaat er een ondergrens in functioneren ten gevolge van kwetsbaarheid? Wat kan een team hierin aan?

  We bespreken het thema aan de hand van enkele theoretische kaders en passen die toe in concrete situaties.
  Er is ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Passiebad leidinggevenden

  Inschrijven kan tot en met maandag 15 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Passie staat in de organisatiepsychologie beschreven als het enthousiasme, de drive en zelfs de vurige ambitie die voortvloeit uit het energiek en onverminderd nastreven van een belangrijk, uitdagend, en inspirerend werkgerelateerd doel. Onderzoek laat zien dat de ervaring van passie belangrijke gevolgen kan hebben voor individuele medewerkers en voor organisaties als geheel. (Smilor, 1997).

  Hoe geef je met passie leiding aan je team? Hoe zorg je ervoor dat je op een krachtige en comfortabele manier het beste haalt uit jezelf en je team? Aan welke items kan je sleutelen om passie bespreekbaar te maken?

  Doelen en aanpak

  In deze opleiding versterk je jezelf en je rol als leidinggevende. Je onderzoekt wat passie voor jou betekent en hoe je sleutelt aan de passie van je medewerkers. Tijdens de opleiding leer je diverse methodieken hanteren om zowel individueel als in team met medewerkers in gesprek te gaan over hun passie.

  in deze opleiding leer je:

  • zicht krijgen op zes elementen die een rol spelen bij passievol werken;
  • reflecteren over je eigen waarden, drive, energie en verbondenheid en dit uitwisselen met je collega’s;
  • diverse methodieken hanteren om te werken aan passie met je medewerkers;
  • op een frisse manier passie zichtbaar en bespreekbaar maken in je team.

  De opleiding is opgebouwd uit workshops waarin de gesprekstools centraal staan. Elke methodiek is een toegankelijke vertaling van een theoretisch kader waarmee je met je medewerkers in de zorgvoorziening gesprek kan gaan. Tijdens de workshops verken je actief de kaders achter de tool en ontdek je de kracht van de methodiek op zich. Op die manier krijg je in de vingers hoe de methodieken je kunnen helpen om passie op de werkvloer te installeren en bespreekbaar te maken. Dat komt jezelf, de medewerkers en de organisatie ten goede.

  Erkend voor functiecomplement vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid!

  Inbegrepen in de prijs

  • 2 daagse opleiding o.b.v. 6 thematische workshops
  • Halve dag terugkomdag na 3 maanden
  • Methodieken pakket waar je als leidinggevende mee aan de slag kan op de werkvloer
   • Passie-teamboard (whiteboard) als centrale methodiek
   • 12 uitgewerkte - kant- en klare methodieken om te hanteren in je team als leidinggevenden
   • Alle tools voor de methodieken: magneten/jetons/fotokaarten/steekkaarten/post-its/whiteboard stiften/...
  • Extra: elke cursist krijgt jaarlijks (in de eerste 3 jaar) 2 nieuwe methodieken. Bouw dus zo je methodieken box op naar 18 methodieken!
  Open aanbod Meer informatie >
 • Een aanwezigheidsbeleid dat werkt

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 23 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Ziekte kan iedereen treffen. Motivatie, werkrelaties en de 'werkbaarheid' van het werk bepalen evenwel mee de beslissing om al dan niet thuis te blijven. Onze voorzieningen krijgen dus te maken met verschillende vormen van verzuim. De ene afwezigheid is immers de andere niet ...

  Hoe kan u als organisatie in de ouderenzorg aandacht hebben voor uw medewerkers voor, tijdens en na ziekte?

  De reeds aanwezige fysieke en emotionele belasting van medewerkers in de ouderenzorg werd door de coronacrisis nog meer op de proef gesteld, mede door de morele stress en de angst waarmee zorgmedewerkers te kampen kregen. Bovendien is het niet evident om vervangingen te voorzien en om het nodige aangepast werk aan te bieden. Meer dan ooit is het dan ook een uitdaging om medewerkers in de ouderenzorg duurzaam aan het werk te houden en langdurige uitval te vermijden.

  In de vorming overlopen we de 5 pijlers van een aanwezigheidsbeleid: visie, registratie & analyse, afsprakenkader, sensibilisering & opleiding en re-integratie.

  Een specifieke beleidsaudit 'Er wèl-zijn op het werk' voor de zorg wordt toegelicht waarbij alle aspecten van een beleid aan bod komen, alsook de vragen die elke organisatie zich kan stellen om een beleid vorm te geven.

  Meer informatie >
 • Uurroosterwetgeving

  Inschrijven kan tot en met donderdag 13 januari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  De toepassing van de arbeidsduurreglementering in de praktijk is voor menig planner een dagelijkse uitdaging. Schipperen tussen de wettelijke reglementering en de wensen van de medewerkers vergt heel wat energie. Vandaar de noodzaak de reglementering nog eens te horen toelichten en deze onmiddellijk te toetsen aan de praktijk. Immers de vooruitgang staat niet stil en ook de sector is weer verder geëvolueerd.

  Meer informatie >
 • Uurroosterwetgeving

  Inschrijven kan tot en met donderdag 13 januari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  De toepassing van de arbeidsduurreglementering in de praktijk is voor menig planner een dagelijkse uitdaging. Schipperen tussen de wettelijke reglementering en de wensen van de medewerkers vergt heel wat energie. Vandaar de noodzaak de reglementering nog eens te horen toelichten en deze onmiddellijk te toetsen aan de praktijk. Immers de vooruitgang staat niet stil en ook de sector is weer verder geëvolueerd.

  Meer informatie >
 • Passiebad leidinggevenden

  Inschrijven kan tot en met maandag 21 maart 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Passie staat in de organisatiepsychologie beschreven als het enthousiasme, de drive en zelfs de vurige ambitie die voortvloeit uit het energiek en onverminderd nastreven van een belangrijk, uitdagend, en inspirerend werkgerelateerd doel. Onderzoek laat zien dat de ervaring van passie belangrijke gevolgen kan hebben voor individuele medewerkers en voor organisaties als geheel. (Smilor, 1997).

  Hoe geef je met passie leiding aan je team? Hoe zorg je ervoor dat je op een krachtige en comfortabele manier het beste haalt uit jezelf en je team? Aan welke items kan je sleutelen om passie bespreekbaar te maken?

  Doelen en aanpak

  In deze opleiding versterk je jezelf en je rol als leidinggevende. Je onderzoekt wat passie voor jou betekent en hoe je sleutelt aan de passie van je medewerkers. Tijdens de opleiding leer je diverse methodieken hanteren om zowel individueel als in team met medewerkers in gesprek te gaan over hun passie.

  in deze opleiding leer je:

  • zicht krijgen op zes elementen die een rol spelen bij passievol werken;
  • reflecteren over je eigen waarden, drive, energie en verbondenheid en dit uitwisselen met je collega’s;
  • diverse methodieken hanteren om te werken aan passie met je medewerkers;
  • op een frisse manier passie zichtbaar en bespreekbaar maken in je team.

  De opleiding is opgebouwd uit workshops waarin de gesprekstools centraal staan. Elke methodiek is een toegankelijke vertaling van een theoretisch kader waarmee je met je medewerkers in de zorgvoorziening gesprek kan gaan. Tijdens de workshops verken je actief de kaders achter de tool en ontdek je de kracht van de methodiek op zich. Op die manier krijg je in de vingers hoe de methodieken je kunnen helpen om passie op de werkvloer te installeren en bespreekbaar te maken. Dat komt jezelf, de medewerkers en de organisatie ten goede.

  Opleidingstraject

  De opleiding richt zich tot teamhoofden, hoofdverpleegkundige, leefgroepverantwoordelijken, leidinggevenden en bestaat uit twee volle dagen en een halve dag als terugkommoment. Op dag één verken je vier modules van de passie-methodieken, de tweede dag ga je aan de slag met de overige twee en ontdek je de rode draad in het geheel. Op de terugkomdag reflecteer je over je eigen praktijk met de tools in je team.

  Dit begeleiding van dit traject is in handen van Maarten Soete en Koen Crul van Oetang, learning designers.

  Passie-tool

  De passie-tool is een methodiekenbox. Het is een praktisch instrument dat je op de zorgvoorziening kan gebruiken om in gesprek te gaan met je medewerkers.

  De toolkit bevat

  • een passie-teamboard dat de verschillende elementen van passievol in je job staan visualiseren.
  • een set van twaalf methodieken om passie, drive, energie, samenwerking, bespreekbaar te maken in het team en groeikansen op te sporen. Er is een jaarlijkse uitbreiding voorzien.

  Ze is tot stand gekomen in samenwerking met een tiental cocreatie-leden die actief zijn binnen de sector Ouderenzorg of de sector personen met beperking. De groep bestond uit HR-verantwoordelijken, hoofdverpleegkundigen en algemeen directeurs.

  Erkend voor functiecomplement vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid!

   

  Inbegrepen in de prijs

  • 2 daagse opleiding o.b.v. 6 thematische workshops
  • halve dag terugkomdag na 3 maanden
  • Methodieken pakket waar je als leidinggevende mee aan de slag kan op de werkvloer
   • Passie-teamboard (whiteboard) als centrale methodiek
   • 12 uitgewerkte - kant- en klare methodieken om te hanteren in je team als leidinggevenden
   • Alle tools voor de methodieken: magneten/jetons/fotokaarten/steekkaarten/post-its/whiteboard stiften/...
  • Extra: elke cursist krijgt jaarlijks (in de eerste 3 jaar) 2 nieuwe methodieken. Bouw dus zo je methodieken box op naar 18 methodieken!
  Open aanbod Meer informatie >