Vormingen Caritas West-Vlaanderen

BELANGRIJKE MEDEDELING

In het kader van de huidige Covid 19-maatregelen (vanuit de overheid) hebben wij met Caritas West-Vlaanderen vzw beslist om (vanaf vrijdag 13 maart 2020) alle vorming- en vergader initiatieven tot eind juni op te schorten.

Dit wil zeggen dat alle geplande vormingen, vergaderingen uitgesteld zullen worden naar een latere datum.

Informatie & richtlijnen betreffende COVID-19 vindt u hier.

In de schoot van Caritas West-Vlaanderen vzw zijn verschillende werkgroepen ontstaan die vormingen aanbieden voor medewerkers van zorg- en welzijnsvoorzieningen in de provincie West-Vlaanderen.

Deze werkgroepen hebben als doel:

- Bijdragen tot het vormingsbeleid in de voorzieningen,

- de kwaliteit van de zorg in de voorzieningen ondersteunen, 

- het vormingsaanbod afstemmen op de noden van de voorzieningen en 

- beleidsondersteunend werken.

Ontdek onze verschillende vormingen door te klikken op één van de submenu's. 

 

Vormingsaanbod Ouderenzorg werkjaar 2019-2020 overzicht

Via deze linken kan je enkele interessante documenten terug vinden, om de vormingen binnen je voorziening, binnen een team te bespreken en te plannen.

Vormingsbundel Ouderenzorg

Vormingskalender

Vormingsbundel sector voor Personen met een beperking

 

Nieuw: samengesteld vormingsaanbod voor zorg en welzijn met apb Vonk 

Vanaf het najaar 2019 slaan Caritas West-Vlaanderen en het vormings- en expertisecentrum Vonk de handen in elkaar om samen vormingen aan te bieden voor de sector zorg & welzijn in West-Vlaanderen.

De focus ligt momenteel op opleidingen voor leidinggevenden en medewerkers in de sector ouderenzorg.

Met deze samenwerking willen we netwerkoverstijgend werken, zodat we kennis en ervaring kunnen delen over de netwerken heen. 

 

Algemene annuleringsvoorwaarden

Wie een vorming of activiteit wenst te annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail aan het secretariaat van vzw Caritas West-Vlaanderen.Opgelet het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulatie. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelneming aan de vorming of activiteit, is een tijdig formeel annulatieverzoek dus vereist.

Annulatiekosten:

1. Bij annulatie binnen de 7 dagen voor het initiatief, of het niet opdagen op het initiatief bedraagt de annulatiekost 100% van de gefactureerde deelnameprijs

2. Bij annulatie binnen de 14 dagen voor het initiatief betaal je 50% van de gefactuurde deelnameprijs als annulatiekosten.

3. Bij annulatie 15 tot 30 dagen voor het initiatief betaal je 10 € dossierkosten

4. Tot en met 1 maand voor het initiatief kan je kosteloos annuleren.