Vormingen Zorg Educatie Centrum vzw

In de schoot van Zorg Educatie Centrum vzw zijn verschillende werkgroepen ontstaan die vormingen aanbieden voor medewerkers van zorg- en welzijnsvoorzieningen in de provincie West-Vlaanderen.

Deze werkgroepen hebben als doel:

- Bijdragen tot het vormingsbeleid in de voorzieningen,

- de kwaliteit van de zorg in de voorzieningen ondersteunen, 

- het vormingsaanbod afstemmen op de noden van de voorzieningen en 

- beleidsondersteunend werken.

Ontdek onze verschillende vormingen door te klikken op één van de submenu's. 

 

Intersectoraal In-house aanbod via Zorg Educatie Centrum vzw werkjaar 2022-2023

Door de vele vragen vanuit de verschillende sectoren, start Zorg Educatie Centrum vzw met een In-house aanbod. Zorg Educatie Centrum vzw spreekt hiervoor de verschillende docenten/vormingsinstellingen aan waarmee er een structurele samenwerking is voor klassikale opleiding. Zorg Educatie Centrum vzw wil garant staan voor maximale kwaliteit en voorziet daarom ook in een evaluatie van deze in-house opleidingen. Zodoende kunnen docenten waar nodig bijgestuurd worden, kan er een gecentraliseerde kwaliteitsdatabank aangelegd worden waarbij men kan opvolgen welke docenten bijzondere skills hebben in de verschillende domeinen, .... Daarnaast wil Zorg Educatie Centrum vzw de voorzieningen ondersteunen door de praktische administratieve rompslomp te beperken. D.w.z. dat het secretariaat de praktische regeling: contract - betaling - evaluatie - ... op zich zal nemen. Daarnaast moet de docent verplicht een intake gesprek organiseren met de vraagsteller vanuit de voorziening om de verwachtingen/noden maximaal af te stemmen. 

Hoe inschrijven:

- Je aanvraag tot een in-house aanbod richten/bekend maken doe je door op de vormingspagina voor een in-house aanbod in te schrijven. Opgelet: (voor de applicatie zijn enkele verplichte velden:datum/uur nodig). We hebben dit voor al het aanbod gezet op 01 januari 2050 en van 8u30 tot 9u00. Uiteraard kiezen jullie de datum en het gewenste uur tijdstip die wij dan met de docent zullen bespreken.

- Nadien zal iemand van het secretariaat contact nemen met de vraagsteller / VTO-contactpersoon, en de concrete data beluisteren.

- Zorg Educatie Centrum vzw bespreekt met de docent en vraagt de docent contact op te nemem met de vraagsteller om de verwachtingen/noden af te stemmen. Alle administratieve papieren worden afgehandeld door Zorg Educatie Centrum vzw.

- De docent komt in-house de opleiding verzorgen, en brengt de attesten / evaluatieformulieren zelf mee die vanuit Zorg Educatie Centrum vzw voorzien worden. De docent zal de evaluatieformulieren zelf terug bezorgen aan het secretariaat.

- Zorg Educatie Centrum vzw:

‚Äč           - zal de facturatie aan het huis richten

           - zal de evaluatie bundelen en de feedback doorgeven aan het huis

           - zal de evaluatie bespreken met de docent

Voor dit alles zal Zorg Educatie Centrum vzw een geringe werkingsforfait inrekenen bovenop het honoraria van de docent. We rekenen op de loyaliteit in ons netwerk om de thema's niet zomaar af te snoepen van uit het vooropgestelde aanbod. Enkel op die manier kunnen we werken aan een kwalitatief in-house aanbod, een structurele samenwerking met docenten/vormingsinstellingen die voor alle 3 de partijen een win-win situatie kan opleveren.

We hopen hiermee in te spelen op de vraag. Het in-house aanbod zal in de komende periode nog verder uitgebreid worden.

Via deze link kom je meer te weten, alsook kan je de eerste in-house thema's hierin terugvinden.

Bedankt voor het vertrouwen

 

Vormingsaanbod Ouderenzorg werkjaar 2022-2023

Via deze linken kan je enkele interessante documenten terug vinden, om de vormingen binnen je voorziening, binnen een team te bespreken en te plannen.

Vormingsbundel Ouderenzorg

Vormingskalender

 

Vormingsaanbod sector personen met een beperking (OPH) werkjaar 2022-2023

Via deze linken kan je enkele interessante documenten terug vinden, om de vormingen binnen je voorziening, binnen een team te bespreken en te plannen.

Vormingsbundel OPH-sector

Vormingskalender

Samengesteld vormingsaanbod voor zorg en welzijn met apb Vonk 

Vanaf het najaar 2019 slaan Zorg Educatie Centrum vzw en het vormings- en expertisecentrum Vonk de handen in elkaar om samen vormingen aan te bieden voor de sector zorg & welzijn in West-Vlaanderen.

De focus ligt momenteel op opleidingen voor leidinggevenden en medewerkers in de sector ouderenzorg.

Met deze samenwerking willen we netwerkoverstijgend werken, zodat we kennis en ervaring kunnen delen over de netwerken heen.

Algemene annuleringsvoorwaarden

Wie een vorming of activiteit wenst te annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail aan het secretariaat van Zorg Educatie Centrum vzw.Opgelet het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulatie. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelneming aan de vorming of activiteit, is een tijdig formeel annulatieverzoek dus vereist.

Annulatiekosten:

1. Bij annulatie binnen de 7 dagen voor het initiatief, of het niet opdagen op het initiatief bedraagt de annulatiekost 100% van de gefactureerde deelnameprijs

2. Bij annulatie binnen de 14 dagen voor het initiatief betaal je 50% van de gefactuurde deelnameprijs als annulatiekosten.

3. Bij annulatie 15 tot 30 dagen voor het initiatief betaal je 10 € dossierkosten

4. Tot en met 1 maand voor het initiatief kan je kosteloos annuleren.